NORBRIDGE AS

Norbridge AS ble etablert i mai 2010 og er lokalisert på Stjørdal.
Selskapet er en del av Implenia konsernet.
Implenia Norge AS har en eierandel på 51 %.

Les mer her.