Vi mottok i påskeuka bestilling på ny bru over Driva på Sunndalsøra.

Dette er en nettverksbue i ett spenn på 110 m og med samlet stålvekt 535 tonn ex kabler.
Ferdigstillelse 1. halvår 2016

Byggherre: Statens vegvesen Region Midt

Kunde: Christie & Opsahl AS